Shindo TurntableShindo משפץ יחידות של 301  Garrard ומייצר מהן את הגרסא המפורסמת ביותר הקיימת היום לפטיפונים כאלה, הבנייה היא מקיפה מחדש, עם פלינט מעץ דובדבן, בניית זרוע ייחודית משלו, חיווט מחדש של ראשי אורטופן SPU והכנת כבל זרוע מכסף טהור.