Untitled design (7)

CIRCLE LABS   היא חברה שפרצה לעולם באודיו ב2019 עם ליין קטן ומהודק של מוצרי הגברה מצויינים, בנויים לעילא, בעלי אסתטיקה מרהיבה ונשמעים פשוט מופלא.

כל מוצרי ההגברה בנויים בטופולוגיה היברידית , בעלי יכולת דחיפה מצוינת לרוב הרמקולים בשוק ומוזיקלים ביותר, החברה הצעירה הזאת שיתפה פעולה עם LAMPIZTOR בתכנון חלק ממוצריו ומקבלת ביקורות מדהימות ממגזינים אודיו נחשבים.

מוצרים

M200

מגבר סטריאו היברדי , דואל מונו אשר יכול לתפקד גם מונובלוק בתצורת באלאנס, מבוסס על מנורת SIEMENS NOS , כאשר המגבר מתפקד בסטריאו הוא בעל הספק 160W/8Ω, 300W/4Ω, אולם במעבר למונו באלאנס הצמד הופך לאימתני במיוחד עם 600W/8Ω, 930W/4Ω אשר דוחפים היטב כל רמקול אשר בנמצא.

לסקירות על המוצר:

P300

קדם מגבר FULL באלאנס , מעוצב לעילא, שקוף ודינמי , זהו קדם טבעי ומוזיקלי אשר מתחבר היטב עם מגברים רבים ובכל השוואה שערכנו נשמע פי כמה ממחירו, מוצר פשוט מדהים.

לסקירות על המוצר:

A200

המשולב המפורסם של החברה, בנוי מרכיבים איכותיים ביותר, בתכנון היברידי הנשען על מנורות SIEMENS NOS , 4 טרנזיסטורים לצד, שני שנאים טורוידאלים , פואנציומטר נגדים של Khozmo ובנייה שאינה משקפת במאום את מחירו הצנוע יחסית. מוצר קיצוני באיכותו.

לסקירות על המוצר: